Aldri naken jord

Du har dratt opp og spist gulrøttene og jorda står naken og sårbar tilbake. Du bør gjøre noe, men hva og hvorfor ?

Ved utvasking forsvinner de små partiklene nedover i jordlagene og torvklumper blir liggende igjen. Dette forringer kvaliteten.

Ved utvasking forsvinner de små partiklene nedover i jordlagene og torvklumper blir liggende igjen. Dette forringer kvaliteten.

Tekst og foto Jens Fremming Anderssen


Det at jorda blir utsatt for vær og vind er bare naturlig, kan man hevde, men det å dyrke betyr langt på vei å kontrollere naturens gang. Vi kultiverer og legger til rette for at plantene trives og vokser seg akkurat så frodige som vi ønsker det. Hverken mer eller mindre. 

Vi dyrker jorda og ikke plantene er en god huskeregel. Dette er jord vi enten har kjøpt eller i hvertfall har stelt ekstra godt med og vi vil bevare den slik også for neste sesong. Derfor må vi være ekstra obs nå når vi høster grønnsakene og jorda står åpen igjen. Naken jord er utsatt for utvasking ved at regnet tar med seg viktige næringsstoffer vekk fra overflaten.

Samtidig kan sola sørge for uttørking slik at den lett spres for alle vinder. Skadene av regn og vind er verst på udekket jord i vinterhalvåret men også - kanskje spesiellt - i sesongen bør du være obs på åpne felter i bedet. Her kan du dyrke grønngjødselplanter paralellt med nyttevekstene (se under).

Gressavklipp som dekke

Gressavklipp som dekke

Dekke

Brunssneglen sniker seg inn overalt, også i denne artikkelen. 

Brunssneglen sniker seg inn overalt, også i denne artikkelen. 

`En måte å beskytte jorda på er å dekke den til med plenavfall, tang eller halm. Dette kan du gjøre året rundt men husk å etterfylle etterhvert som det råtner i sommersesongen. For å unngå lukt kan man strø over steinmel. 

Om du har problemer med brunssnegler er et organisk dekke over bedet noe du bør følge nøye med på. Mørke og fuktige gjemmesteder er som kjent populære krypinn for de små sleipingene.

"Vern gjennom bruk"

Belgvekster er velegnet som grønngjødsling. 

Belgvekster er velegnet som grønngjødsling. 

Den beste måten å beskytte jorda på er rett og slett ved å holde jorda aktiv. Grønngjødsel er betegnelsen på friske planter som dyrkes for å bli blandet inn i jorda. Hensikten med grønngjødsel er både å gjødsle jorda og å forbedre jordstrukturen. Det blir brukt belgvekster eller blandinger med belgvekster.  Belgvekstene har evnen til å samle nitrogen fra lufta (fiksere nitrogen). Dette gjør de ved hjelp av spesialiserte bakterier på planterøttene (rhizobium). Du kan se dem som små knoller på røttene. Hvis du skjærer gjennom disse knollene kan du se et rødaktig fargestoff (leghemoglobin). Dette dannes for å beskytte spesielle enzymer som gjør nitrogensamlingen mulig.

Ulike måter å bruke grønngjødsel på:

ETTERVEKST AV GRØNNGJØDSEL. Grønngjødsel kan sås etter tidligpotet eller tidlig høsting av andre vekster. Grønngjødselen fungerer som ”fangvekst” for næringsstoffer som ellers ville gått tapt gjennom vinteren.  Italiensk raigras, honningurt eller rasktvoksende korsblomstrete arter er aktuelle arter. Det er i Sør-Norge sjelden aktuelt å så etter 1. august. Ved senere såing rekker ikke plantene å gjøre noe av seg før vinteren.  I de varmeste områdene av landet kan en blanding av vintervikke (lodnevikke) og rug være aktuelt å bruke. Disse kan stå gjennom vinteren og vokse seg frodige kommende vår. Grønnmassen kan blandes inn i jorda på forsommeren (juni) før såing av en næringskrevende grønnsakkultur.

Honningurt

Honningurt

STRIPEDYRKING. Det sås striper med grønngjødsel mellom grønnsakradene. En blanding av perserkløver, italiensk raigras og jordkløver kan være aktuell. Blandingen slås flere ganger gjennom sesongen.

UNDERVEKST AV GRØNNGJØDSEL. En lavtvoksende kløverart sås når grønnsakkulturen har nådd en viss størrelse (ofte etter siste radrensing). Erfaringene med jordkløver i kål er gode.

HELÅRS GRØNNGJØDSEL. Grønngjødselvekster sås på våren og vokser seg stor og frodig før innblanding i jorda sent på høsten. Lupiner og åkerbønner er aktuelle til slik bruk. Perserkløver, vikker og erter kan også brukes, men disse vekstene lønner seg å blande med f.eks. raigras og slå ned en eller to ganger i løpet av sesongen.