Ord om jord

Jord er utgangspunktet for all plantedyrking. Og når jorda er sunn og god, trives plantene.

 
jord hageselskapets kjøkkenhage
Tekst: Marianne Utengen, Hageselskapet
 
Hagesentrene bugner av ulike spesialtyper av jord. Med litt kunnskap innabords lager du selv gunstige jordblandinger og sparer  både penger og turen til butikken.

Hagesentrene bugner av ulike spesialtyper av jord. Med litt kunnskap innabords lager du selv gunstige jordblandinger og sparer  både penger og turen til butikken.

Ved all slags plantedyrking der en del av produktet fjernes (salat, epler, blomster), må en tilføre nye næringsstoffer om neste avling skal bli like stor, f. eks. torvstrø, kompost, husdyrgjødsel,handelsgjødsel, kalk m.m.

Ved all slags plantedyrking der en del av produktet fjernes (salat, epler, blomster), må en tilføre nye næringsstoffer om neste avling skal bli like stor, f. eks. torvstrø, kompost, husdyrgjødsel,handelsgjødsel, kalk m.m.

Blåkorn  er en type kunstgjødsel som blandes inn i jorda. Som all type gjødsel må du være nøye med doseringen og med å fordele gjødselen godt utover. Ellers brenner du røttene.

Blåkorn er en type kunstgjødsel som blandes inn i jorda. Som all type gjødsel må du være nøye med doseringen og med å fordele gjødselen godt utover. Ellers brenner du røttene.

Gratis tolkning av jordprøveresultater for medlemmer av Hageselskapet    Jordanalyser gir grunnlag for riktig gjødsling og kalking, noe som sikrer optimale vekstforhold og god økonomi. Hageselskapet samarbeider med firmaet Eurofins som tar jordanalysene inn i sitt laboratorium. Les mer om jordanalyse  på  Eurofins hjemmesider . Skjema for innsending av jordprøve finner du ved å klikke  her.  Ønsker du en vurdering av jorda utført av  Hageselskapet , så kryss av for det på bestillingen, og husk å oppgi medlemsnummeret ditt

Gratis tolkning av jordprøveresultater for medlemmer av Hageselskapet

Jordanalyser gir grunnlag for riktig gjødsling og kalking, noe som sikrer optimale vekstforhold og god økonomi. Hageselskapet samarbeider med firmaet Eurofins som tar jordanalysene inn i sitt laboratorium. Les mer om jordanalyse  på Eurofins hjemmesider. Skjema for innsending av jordprøve finner du ved å klikke her. Ønsker du en vurdering av jorda utført av Hageselskapet, så kryss av for det på bestillingen, og husk å oppgi medlemsnummeret ditt

Om jorda er god eller ikke, bestemmes blant annet av hvilke planter som skal dyrkes i den. Men noen ganger er jorda rett og slett ikke frisk. Dersom jorda er syk, kan den behandles, men først må du stille diagnosen.

Påvirker trivselen Hvis jorda er syk, vil plantene være mer utsatt for angrep av sykdom og skadegjørere. Mosegrodd jord, kraftige og hyppige angrep av lus og sopp, meldugg og gråskimmel, kan indikere at noe er galt med jorda. Mose på jord og trestammer og stadige angrep av gråskimmel er gjerne et tegn på at jorda er for våt. Lus og mjøldoggplager kan derimot indikere at jorda er for veldrenert og tørr. Men selv om disse indikatorene kan si noe om jordforholdene, er det viktig å huske at feil plassering i forhold til sol/skygge, sortsegenskaper,feil pH og gjødselbalanse kan føre til de samme problemene. Ettersom forbedring av jorda er relativt enkelt, kan det være lurt å starte der.

Et godt bekjentskap For å finne ut om jorda er god, må du bli kjent med den. Kjenn, kna, spa i den, rull den i håndlfaten og snus på den. Hvilken farge har den, virker strukturen bra? Først når du har blitt skikkelig kjent jorda, kan den stelles og forbedres p. en god måte.

Frisk og sunn jord kjennetegnes av at den er luftig, ikke kompakt, den lukter godt, ikke surt, og den kjennes fuktig, men ikke våt. I tillegg bør jorda være brun. Mørk brun jord inneholder mest humus, som er rik på lett tilgjengelige næringsstoffer. Stabil og næringsrik jord som holder passe på vann samtidig som den ikke renner bort eller brytes ned, er sammensatt av både mineraljord og organiske stoffer. En blanding av ulike jordtyper er derfor det beste.

Gryn er gull Den optimale dyrkingsjord består av såkalte aggregater, som i utseende kan minne om semulegryn. Grynstruktur oppstår i de øverste jordlagene etter at tilføring og omdanning av organisk materiale, frysing og tining, tørking og fukting, samt planter og mikroliv, har jobbet med jorda over tid. I gammel blandingsskog, rett under det .verste jordlaget, kan du finne jord med tydelig aggregatstruktur. Å oppnå grynet jord er på mange måter beviset på at jorda er stelt riktig.

Hvilken jord trenger hva Grovt sett kan jord deles inn i fire hovedgrupper. Leirjord er mineraljord som kjennes tett, våt, kald, glatt og kan trilles ut i pølser. Den holder svært godt på vann og næring, men inneholder lite luft. Leirjordas motstykke er sandjord. Sandjord er tørkesvak og holder dårlig på næring, men drenerer godt og kjennes varm og luftig. Siltjord er en type mineraljord de færreste kjenner. Silt ligger mellom sand og leire, har passe store porer til luft og trekker vann fra dype jordlag. Siltjord er derfor utsatt for telehiv og er sent varm om våren. Moldjord består utelukkende av omdannede plante- og dyrerester og inneholder derfor stort sett de næringsstoffene planter trenger. Moldjord har god evne til å ta vare på både luft og vann, men tiner sent om våren.

Stell jorda riktig Jord som ikke har optimal sammensetning, kan alltid gjøres bedre. Det er her det velbrukte, men lite konkrete utrykket jordforbedring kommer inn. Leire gjøres lettere og mindre kompakt ved å blande inn sand eller grus og kompost, silt blir varmere, mer næringsrik og sitter bedre når den tilføres kompost, og sandjord egner seg bedre for dyrking dersom den tilføres en blanding av leirjord og kompost, eller annen organisk jord, for eksempel fra sekk, dersom du ikke har laget kompost selv.

Alt godt kommer til den som venter Å dyrke planter handler altså først og fremst om å stelle pent med jorda, og det er ikke gjort over natta. Tilfør litt sand, kompost, nok luft og næring, pluss en god dose tålmodighet, så vil sammensetningen og strukturen gradvis bli bedre og bedre. Når jorda er god, er allting godt.

 

2015 er FNs internasjonale år for jordsmonn

FNs Generalforsamling har vedtatt at det er et prekært behov for å sette fokus på og spre kunnskap om viktigheten av bærekraftig forvaltning av jorda for verdens befolkning i dag og for generasjoner i framtiden.

Se film om hvorfor dette er så viktig: